E-posta
Şifre
Şifremi Unuttum
Yeni ÜyelikPARÇALI BÖLÜMLER

İ


iade: geri gönderme
ibadet: tapınma, tapım
ibare: sözce, deyiş
ibraz: gösterme
ibret: öğrenek
ibret alma: örnek alma
icap: gereklik
icat: buluş, türeti
icazet: bitirdi belgesi, izin, onay
icmal: genel toplam
icra: edim
içtihat: anlayış, görüş
içtima: toplanma, kavuşum
idame: sürdürme
idareyi maslahat: geçiştirme, oluruna bağlama
idari: yönetsel
iddia: sav
iddianame: savca
ideoloji: öğreti, düşüngü
idman: alıştırma
idol: tapınca
idrak: algı, alımlama
ifa: ödeme, yerine getirme
ifade: anlatım, anlatış, söylem
iflah olma: onma, kurtulma
iflas: tükenme, batkı
ifşa: açığa vurma, dile verme
iftihar: övünç, kıvanç
iftira: karaçalma, karalama
iğfal: kandırma, kandırılma
ihale: eksiltme
ihanet: aldatma
ihbar: bildirme
ihbarname: bildirim
ihlal: çiğnem
ihmal: boşlama, savsaklama
ihracat: dışsatım
ihtar: uyarı
ihtilaf: anlaşmazlık, uyuşmazlık
ihtimal: olabilirlik, olasılık
ihtimam: özen gösterme
ihtiras: tutku, gözüdoymazlık
ihtişam: görkem, gözalıcılık
ihtiva: içerme, kapsama
ihtiyaç: gereksinim, gerekseme
ihtiyari: isteğe bağlı
ihtiyat: yedek; sakınma
ihya: canlandırma, diriltme; mutlu kılma
ikame: yerine koyma
ikametgâh: yerleşim yeri, konut
ikametgâh ilmühaberi: oturma belgesi
ikaz: uyarı
ikmal: bütünleme, tümleme
ikna: inandırma
ikon: simge
ikrar: kabul etme
iktidar: yönetim erki
iktisat: tutumbilim
ilahi: tanrısal, tapuğ
ilahiyat: tanrıbilim
ilam: yargı bildirisi
ilan: duyuru
ilelebet: sonsuza dek, sürgit
ilhak: katma
ilham: esin, esinlenme, içe doğma
ilkbahar: ilkyaz
illegal: yasadışı
illüzyon: yanılsama
illüzyonist: gözbağcı
ilmühaber: durum belgesi
iltica: sığınma
iltihak: katılma
iltimas: kayırma
ima: anıştırma, sezdirme, dokundurma
imaj: imge
imalat : yapım
imalı: üstü örtülü
iman: inanç
imkân: olanak
imla: yazım
imtihan: sınav
imtina: çekinme, kaçınma
imtiyaz: ayrıcalık
import: dışalım
inat: direni, direnim
inatçı: direngen
indeks: dizin
infaz: yerine getirme, yürütüm
infial: gücenme, içerleme
inisiyatif: öngüdü, öncelik, öncecilik; üstünlük
inkâr: yadsıma, yoksama
inkılap: devrim
inovasyon: yenilikçilik, yenileşim
input: girdi
insani: insancıl
inşallah: tanrı dilerse
integral: tümlev
internet: bilgisunar, genel ağ
interaktif: etkileşimsel
intiba: izlenim
intibak: uyum, uyum sağlama
intifa: yararlanma
intihar: özkıyım, kendini öldürme
intikal: kavrama; geçme, göçme
intikam: öç
intizam: düzgünlük
inziva: yalnızlık
ipnoz: uyutum
ipotek: tutu
iptal: yürürlükten kaldırma
iptidai: ilkel
irade: istenç
irat: gelir
irfan: bilme, uzsezi
ironi: alaysama, alaysılama, gülünçleme
irsaliye: gönderme belgesi
irsi: kalıtsal
irsiyet: soyaçekim, kalıtım
irtibat: bağlantı
irtica: gericilik, gerilik
irticalen: doğaçlama, doğaçtan
irtifa: yükselti
isabet : yerindelik
isim: ad
iskân: yerleşme, yurtlandırma
iskonto: indirim
ispat: tanıt, tanıtlama, kanıtlama
israf: tutumsuzluk, savurganlık
istatistik: sayılama, sayımsal
istiare: eğretileme
istida: dilekçe
istidat: yetenek
istif: düzgün yığın
istifa: çekilme
istifade: yararlanma
istihdam: işlendirme
istihkak: hakediş
istihkâm: sağlamlık
istikamet: yön
istikbal: gelecek
istiklal: bağımsızlık
istikrar: sürerge, düzen dengesi, değişmezlik
istila: yayılma
istimlak: kamulaştırma
istinat: dayanma
istismar: kötüye kullanma, sömürme
istisna: aykırılık, ayrınca
istisnai: ayrıksı, kuraldışı
istişare: danışma
işaret: im, imlem, iz, belirti
işgal: oyalama; elegeçirme
işkence: kıyınç, yıldırı
iştirak: ortak olma
itaat: boyun eğme
itaatsiz: sözdinlemez
itfaiye: söndürücü
ithaf: armağan ediş, sunu
ithalat: dışalım
itham: suçlama
itibar: saygınlık
itikat: inanç
itilaf: uyuşmazlık
itina: özen
itiraz: karşıdurma
ittifak: oybirliği, uyuşma; bağlaşma
izafi: bağıl, göreli, görece
izaleişüyu: ortaklığı bozma
izan: kavrayış, anlayış
izbe: sapa
izdiham: insan yığılması
izdivaç: evlenme
izolasyon: yalıtım
izolebant: yalıtım sargısı
izzetinefis: özsaygı, onur

 

Bu yazı "2.356" defa okundu.

Yorum Yaz  Arkadaşına Gönder  Sayfayı Yazdır Facebook'e kaydet! Google'a kaydet! MSN'e kaydet! Yahoo'ya kaydet! Add Post to del.icio.us Bookmark Post in Technorati Furl this Post! Spurl'e kaydet! http://reddit.com/submit?url=%url%&title=%title% Wong'e kaydet!
Yorumlar
Bu yazıya henüz yorum yazılmadı.İlk yazan siz olun.
Bu Alandaki Diğer Başlıklar
BİRİNCİ BOZKIR AYAKLANMASI (27 Eylül - 4 Ekim 1919)
* ORGENERAL MUĞLALI MUSTAFA OLAYI
** ORGENERAL ÇETİN DOĞAN OLAYI
POSTACI NAZIM VE ZİLE AYAKLANMASI (14 Mayıs - 12 Haziran 1920)
ÇOPUR MUSA (AFYON) AYAKLANMASI (21 Haziran 1920)
MİLLİ AŞİRETİ AYAKLANMASI (1 Haziran - 8 Eylül 1920)
1961 ANAYASASI / 27 MAYIS 1961 - III. BÖLÜM
ÇERKEZ ETHEM AYAKLANMASI (27 Aralık 1920 - 23 Ocak 1921)
KOÇGİRİ AYAKLANMASI (1921)
KONYA AYAKLANMASI (2 Ekim - 22 Kasım 1920)
İKİNCİ DÜZCE AYAKLANMASI (19 Temmuz - 23 Eylül 1920)
BİRİNCİ DÜZCE AYAKLANMASI (13 Nisan - 31 Mayıs 1920)
ŞEYH EŞREF AYAKLANMASI (26 Ekim - 24 Aralık 1919)
ÇAPANOĞULLARI AYAKLANMASI (15 Mayıs - 27 Ağustos 1920)
BİRİNCİ ANZAVUR AYAKLANMASI (25 Ekim - 30 Kasım 1919)
CEMİL ÇETO AYAKLANMASI (Mayıs - 7 Haziran 1920)
** KÜRTÇENİN RESMİ DİLE TAŞINMASI ÇABALARI
ALİ BATI AYAKLANMASI (11 Mayıs - 18 Ağustos 1919)
İKİNCİ BOZKIR AYAKLANMASI (20 Ekim - 4 Kasım 1919)
İKİNCİ ANZAVUR AYAKLANMASI (16 Şubat - 19 Nisan 1920)Copyright © 2019 yadigardundar.com

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

  

teknoloji